Політика конфіденційності DON’T PANIC IT RECRUITING AGENCY

Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Ми команда Don’t Panic IT Recruiting Agency прагнемо захищати та поважати вашу конфіденційність. Піклуючись про розвиток взаємовідносин з нашими клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони персональних даних наших клієнтів, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності», і умови користування веб-сайтом агенції https://dontpanic.team, далі по тексту – «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.

Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яка може бути надана відвідувачами веб-сайту https://dontpanic.team/ або додатку “Don’t Panic” для мобільних пристроїв на операційних системах iOS/Android.

Важливо зазначити, що час від часу ми можемо вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Будь ласка, відвідайте цю сторінку, якщо хочете бути в курсі подій, оскільки ми публікуватимемо тут будь-які зміни. З усіма запитами та скаргами щодо безпеки та конфіденційності ваших даних звертайтеся до нашого спеціаліста із захисту даних: learn@dontpaniс.team

Команда агенції Don’t Panic IT Recruiting Agency dontpanic.team, приділяє значну увагу захисту персональних даних своїх Користувачів. Користувачі сайту https://dontpanic.team (далі – Сайт) можуть переглядати товари та інші сторінки Сайту, не повідомляючи про себе жодних персональних даних. Однак, для надання послуг, пов’язаних з купівлею товарів, представлених на Сайті, нам потрібні Ваші контактні дані. 

Прохання до Користувачів Сайту ознайомитися з наведеною нижче інформацією та врахувати те, що час від часу положення Політики конфіденційності можуть змінюватися, тому потрібно періодично перевіряти їх. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Команда сайту агенції (далі – Команда сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені агенства Don’t Panic IT Recruiting Agency, які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певної або визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Командою або іншими отримавшими доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту агенства Don’t Panic IT Recruiting Agency або додатку Don’t Panic особа, яка має доступ до Сайту або Додатку, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт агенства або Додаток.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду агенству Don’t Panic IT Recruiting Agency і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Команді сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв’язку, включа я надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. Назва компанії

2.4.3. Терміни оплати

2.4.4. контактний телефон Користувача;

2.4.5. адреса електронної пошти (e-mail);

3. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональну інформацію Користувача агенство Don’t Panic IT Recruiting Agency використовує для таких цілей:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті агентва, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з агенство Don’t Panic IT Recruiting Agency.

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.1.4. зв’язку з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.5. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

3.1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються Don’t Panic IT Recruiting Agency, про рекламні акції, що проводяться Don’t Panic IT Recruiting Agency, відповідей на запити, а також виконання Don’t Panic IT Recruiting Agency своїх зобов’язань перед споживачами товарів та послуг;

3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. КАТЕГОРІІ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1. Категоріі Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні.

Якщо не вказано інше, сайт https://dontpanic.team/ використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власнику.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 

5.2. Користувач погоджується з тим, що команда Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті агенства. 

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України. 

5.4. При втраті або розголошення персональних даних адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. 

5.5. Команда Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 

5.6. Команда Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

5.1. Користувач зобов’язаний: 

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом агенства. 

5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації. 

5.2. Команда Сайту зобов’язана: 

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, визначених цією Політикою конфіденційності.  

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, визначених цією Політикою конфіденційності та діючим законодавством України. 

5.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Don’t Panic IT Recruiting Agency відповідатиме на всі запити, що стосуються ваших персональних даних, протягом одного місяця. 

6.2. Користувачі мають право:

6.2.1. дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані

6.2.2. звертатися до Команди сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження

6.2.3. перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити

6.2.4. видалити, оновити або виправити

6.2.5. перетворити в формат, що забезпечує анонімність

6.2.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону

6.2.7 виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах.

6.3. Відповідні запити слід направляти команді сайту із зареєстрованої електронної пошти на learn@dontpaniс.team.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Don’t Panic IT Recruiting Agency приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайті Don’t Panic IT Recruiting Agency. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, агенство за його дії відповідальності не несе. 

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний про те, що команда сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Команда Сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача, у тому числі, при зміні вимог законодавства України. 

10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті агенства, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

10.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на learn@dontpaniс.team.

10.4. Редакція діючої Політики конфіденційності від 19 січня 2023 року. 

10.5. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб команда сайту даних видалила його Персональні дані.